Kokybės politika

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS

POLITIKA

 

UAB „Karbonas“ veikla:

Lakštinių medžiagų pjovimas vandens abrazyvo srove, plazma, dujomis, lazeriu, ruošinių lankstymas, suvirinimas, mechaninis apdirbimas ir paviršių padengimas.

 

UAB „Karbonas“ siekiai ir įsipareigojimai:

  •   Išlaikyti lyderio pozicijas lakštinių medžiagų pjovimo ir apdirbimo srityje.
  •   Taikant pažangiausias technologijas, plėsti gamybą, didinti gaminių ir paslaugų asortimentą bei gerinti kokybę.
  •   Nuolat tobulinti valdymo procesus, siekti kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo gerinimo.
  •   Vykdyti aplinkos taršos prevenciją, diegiant ekologijos požiūriu pažangias technines naujoves, taupiai ir racionaliai naudojant gamtinius bei energetinius išteklius.
  •   Vykdyti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių susirgimų prevenciją, darbuotojams sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, užtikrinant socialines garantijas, diegiant saugos požiūriu pažangias technines naujoves ir darbo metodus.
  •   Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, saugą ir sveikatą bei aplinkos apsaugą.
  •   Užtikrinti taikomų nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų bei kitų įsipareigojimų vykdymą.

 

MŪSŲ JĖGA – TAI KOKYBĖ, OPERATYVUMAS IR LANKSTUMAS, KVALIFIKUOTI DARBUOTOJAI IR UŽSAKOVŲ POREIKIŲ SUPRATIMAS BEI SIEKIS JUOS LAIKU PATENKINTI