Projekto „Lyderis LT” pabaiga

UAB „Karbonas“ baigia įgyvendinti gamybinės įrangos modernizavimo projektą, kuriam skirta Europos Sąjungos parama

UAB „Karbonas“ baigia įgyvendinti projektą „UAB KARBONAS gamybos produktyvumo didinimas, diegiant modernią gamybos technologinę įrangą“ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-01-K-02-236).

Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-01-K „Lyderis LT“ bendrovei suteikta iki 3 601 990,00 Lt (iki 60,00 proc.) parama.

UAB „KARBONAS“ pagrindinė veikla yra įvairių lakštinių medžiagų apdirbimas naudojant šiuolaikines technologijas: pjovimą vandens abrazyvo srove (pirmi Pabaltijyje), lazeriu, plazma ir dujomis; ruošinių lankstymas, visų medžiagų suvirinimas šiuolaikiniais įrengimais, nestandartinių metalo gaminių gamyba nuo brėžinio iki paruošto veikti įrengimo. Šiuo metu įmonė ne tik teikia detalių pjovimo iš aliuminio, titano, anglinio, legiruoto ar nerūdijančio plieno, spalvotųjų metalų, keramikos, marmuro, granito ir kt. medžiagų paslaugas, atlieka metalų lankstymo, mechaninio apdirbimo ir suvirinimo darbus, vykdo nestandartinių metalo gaminių gamybą nuo brėžinio iki paruošto veikti įrengimo.

Siekiant plėsti bendrovės metalo apdirbimo gamybinės veiklos produktyvumą, buvo inicijuotas projektas „UAB KARBONAS gamybos produktyvumo didinimas, diegiant modernią gamybos technologinę įrangą“. Projekto metu buvo įsigyta moderni metalo apdirbimo gamybinės veiklos technologinė įranga, įgalinusi padidinti darbo našumą, pristatyti rinkai naujus produktus bei paslaugas.

Projekto iškeltas tikslas –  UAB „KARBONAS“ metalo apdirbimo gamybinės veiklos produktyvumo didinimas, diegiant modernią gamybos technologinę įrangą.

Daugiau informacijos:  www.karbonas.eu  ; www.esparama.lt